Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona virus

Inhoudstafel

Upgedate versie op 27/9/2021:

Voor informatie voor patienten en de bevolking in België verwijzen we naar de website van de Federale overheid FOD Volksgezondheid van België

Voor informatie aan alle zorgverleners in België inzake corona virus / Covid-19 verwijzen we naar de pagina op de website van het WIV / Sciensano (the Belgian institute for health).

Voor wereldwijde data kan u terecht op https://www.datagraver.com/case/tracking-the-worldwide-covid-19-pandemic en om uw eigen land te vergelijken op https://datagraver.com/corona/#/

Wat kan u zelf doen om uzelf te beschermen naast de gekende veiligheidsvoorschriften (masker, handhygiëne, handschoenen, afstand houden,...) ?

Therapie-opties bij poliklinische behandeling van een patient met een covid-19 infectie

Deze informatie is een samenvatting en interpretatie van meerdere richtlijnen waarvan u de bronnen onderaan kan vinden. Het wil geen vaste leidraad zijn voor artsen en behandelaars, maar een informatieve toevoeging aan alle beschikbare en tegenstrijdige bronnen voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en patiënten. Voor meer informatie kan u best uw arts raadplegen. 

Symptomen van een beginnende Covid-19 infectie:

-nieuwe continue hoest

-koorts

-verlies van geur en smaak

-griepaal beeld: moe, lusteloos

-soms: diarree, braken

Diagnosestelling van een beginnende Covid-19 infectie:

-Covid test: verschillende testen zijn mogelijk en beschikbaar:

    PCR test via nasopharyngeale wisser: enkel via labo's met aanvraag via de website van de overheid of via uw arts

    Sneltest: antigeentest via nasopharyngeale wisser: zelftest te koop in uw apotheker of (dezelfde) test door uw apotheker waarvoor u een QR code krijgt voor een covid safe pass

    Bloedname met intraveneuse antigeentest: enkel via uw arts: geeft aan of u antistoffen heeft na een recente infectie of vaccinatie, niet als test of u actief een infectie heeft.

-Lichamelijk onderzoek creptaties, deshydratatie,..

-Saturatiemeting (met een toestel op de vinger (saturatiemeter): 

Saturatiemeter: best 93 - 95%

Bij toediening zuurstof: Best richten op 92 - 93%, zeker pogen om boven 90% te blijven

 -Meten van de ademfrequentie per minuut (normaal tussen 10-18)

-Temperatuurname (koorts vanaf 38°C)

-Pols, bloeddruk

-op indicatie van uw arts: Bloedname veneus

-op indicatie van uw arts: Bloedname arterieel voor meting vab uw zuurstof- en CO2 concentratie

-op indicatie van uw arts: radiografie van de thorax (soms een CT scan)

 

 Triage voor indicatiestelling tot opname in een ziekenhuis (zware en kritische gevallen hebben een absolute opname indicatie, middelmatige gevallen dienen individueel te worden bekeken door de arts)

 Er worden 4 graden van ernst onderscheiden voor de knliniek van een infectie met Covid-19: De milde en middelmatige gevallen kunnen vaak thuis worden behandeld tenzij complicaties zich voordoen.

-milde gevallen: milde symptomen, geen beeld van longontsteking

-middelmatige gevallen: koorts en darmklachten, beeld van pneumonie op rx thorax

-zware gevallen: één van volgende criteria is bereikt: ademfrequentie >30/min, zuurstofsaturatie <+93%, in bloedgasanalyse partiele zuurstofdruk (PaO2)/zuurstofconcentratie (FiO2/ <= 300mmHg, op RX meer dan 50% toename van de longlesies binnen 24-48 uren 

-kritische gevallen: één van volgende criteria: nood aan kunstmatige beademing, shock, ander orgaanfalen waarvoor opname op intensieve zorgen nodig is

 

Indien de saturatie: </= aan 93% of indien deze <92% is bij patienten met COPD (chronisch obstructief longlijden)

 Hygienische maatregelen te nemen door de zieke en de verzorgenden:

   -isolatie

   -verluchten kamer

   -lichaamsbeweging

   -bedekken mond en neus bij hoesten en niezen

   -mondmasker indien mensen nabij

   -regelmatig de handen wassen

   -regelmatig wassen van kledij en beddengoed

   -bevochtigen van de kamer: natte handdoeken op verwarming, vernevelaar

   -spoelen van de neus en sinussen met zoutoplossing via neti pot: best 2x/dag

   -overmatig gebruik door de verzorgenden van: 

   -chloorhoudende ontsmettingsmiddelen

   -mondmaskers

   -handschoenen (of handontsmetting)

   -wegwerpkledij of schorten voor verzorgenden

  -voedingssupplementen en vitamines: Kan zeker geen kwaad maar er is weinig of geen wetenschappelijke bewijsvoering voor betere resultaten in mortaliteit of verkorting van de ziekteduur:

       -vitamine C: 1g/d po

       -Vitamine D: D Cure (25 000 IE): 1 co/week

       -Zink: 50mg - 100mg elementair zink 2x/d:  

 

Wat is er mogelijk binnen de medische behandeling bij bewezen Covid-19 infectie:

*Behandeling met zuurstof:

Zuurstoftherapie voor een Covid-19 infectie is enkel nodig als de patient bewezen zuurstoftekort heeft. Deze wordt gemeten met een saturatiemeter of met een arteriele bloedgasanalyse.

Zuurstof kan worden toegediend indien de gemeten lager is dan 93%

Welke dosis zuurstof geven we? Om te beginnen 2-5 liter per minuut.

Hoe kunnen we aan zuurstof geraken?

via een toestel oxycure concentrator of via zuurstofflessen die zijn te verkrijgen via de huisapotheek.

Voor zuurstoftherapie is een voorschrift van een arts nodig: Dit kan zonder terugbetaling maar een arts kan ook een aanvraag indien voor terugbetaling Bij acute hypoxemie terugbetaald tot 3 maanden/jaar.

Hiervoor dient hij een aanvraagformulier in te vullen voor machtiging tot vergoeding zuurstof bij acute hypoxemie op korte termijn:Dit kan worden bekomen via de link: https://www.oxycure.be/wp-content/uploads/2017/08/SSPEC10-Aanvraag-voor-... 

Op dit formulier dienen volgende gegevens te worden ingevuld:

- benodigde dosering zuurstof in liter/min en in aantal uren/dag

-met of zonder bevochtiger

- of een extra meedraagbare zuurstoffles van 1M3 nodig is 0

*Antivirale behandeling van Covid-19:

-In de Verenigde staten (momenteel nog niet in Europa) zijn antilichamen tegen covid ruim beschikbaar, ook voor het gebruik van patienten die niet worden opgenomen met milde tot matige symptomen/. Deze zijn momenteel in Belgie niet beschikbaar.

Bamlanivimab plus etesevimab; or 

Casirivimab plus imdevimab; or 

Sotrovimab

-Niet verkrijgbaar in Belgie: combinatietherapie lopinavir/ritonavir (2co elke 12 uren) gecombineerd met arbidol 200mg per 12h

-Remdesivir: Het is in België enkel en beperkt beschikbaar via ziekenhuizen voor opgenomen patienten en voor intraveneuse toepassing. Het is geindiceerd voor gehospitaliseerde patienten bij pneumonie tgv Covid-19 waarbij zuurstoftherapie nodig is en bij de start van de behandeling .  Dosering 200mg op dag 1, gevolgd door 100mg gedurende 5-10 dagen voor intraveneus infuus.

-hydroxychloroquine (Plaquenil (Sanofi Belgium)) (Chloroquine phosfate): weinig evidentie voor efficientie. enkel voor volwassenen van 18-65 jaar. Dosering: 500mg per dag gedurende 7 dagen, niet langer. Afgeraden door WHO en literatuur.

-Interferon (interferon-beta): In Belgie niet beschikbaar. interferonen zijn een familie van multifactoriele cytokines met een breed spectrum antiviraal, antiproliferantief en immuunregulerende acties.  Ze worden gebruikt bij de behandeling van virale pneumonie door influenza, Niet via de huisapotheek verkrijgbaar in Belgie

-Ivermectine: In Belgie niet beschikbaar. Er is veel toenemende bewijsvoering dat ivermectine helpt om de ziekenhuisopnames te kunnen verminderen bij vroegtijdige inname na blootstelling en bij vroege symptomen. Op dit moment is er (nog) onvoldoende bewijs voor de behandeling en is er geen toestemming voor voorschrijven (off label gebruik omdat het niet geregistreerd is als behandeling tegen covid-19). De toediening is eenmalig 150-200microgram/kg tot een maximum van 24mg. De kostprijs is 36,80 euro op basis van de aankoopprijs in Nederland. In Belgie is ivermectine voor oraal gebruik niet beschikbaar. In Nederland is het op voorschrift beschikbaar maar nog niet toegestaan als behandeling voor Covid-19. In sommige landen is het vrij verkrijgbaar zonder voorschrift (Spanje, Bulgarije,...). De bijwerkingen van ivermectine bij de geregistreerde indicaties en doseringen zijn beperkt. We verwijzen naar de richtlijn van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap voor basisinformatie over het gebruik van ivermectine in de eerste lijn.

*bloedverdunners preventief: LMWH: Alhoewel in de internationale literatuur niet erg veel vindbaar is worden bedlegerige patienten thuis net als patiënten opgenomen in een ziekenhuis vaak behandeld met preventieve laag moleculair gewicht heparines (clexane of fraxiparine). De dosis is meestal ofwel de preventieve dosis (40mg/d sc) 1x per dag, en soms een verhoogde dosis tussen de preventieve dosis en de curatieve dosis (dus het gewicht van de patient omgezet naar mg/d sc)

*Behandeling ter preventie van zwaardere vormen met zuurstoftekort en/of shock:

-glucocorticoiden:

dexamethason 6mg po 1dd ged max 10 dagen om cytokinase cascade tegen te gaan: vroegtijdig starten bij elke pneumonie. Indicaties:

-pat in ernstige en kritisch zieke fase

-hoge koorts boven 39°C

-op CT scan beeld van >30% van het longoppervlak matglasaspect

-Verhoofd interleukine-6 in het bloed (> 5 ULN)

glucocorticoiden indien IV gegeven: best start met methylprednisolone 40mg 1 tot 2x per dag (0,75-1,5 mg/kg/d)

bij verbetering van de symptomen afbouwen door elke 3 dagen de dosis te halveren. Overstappen op orale dosis van 20mg/d. Afbouw tijdens verdere genezig

*Maagbescherming: omeprazole 40mg 1dd

*opvolging en corrigeren verhoogd bloedglucose. Zo nodig corrigeren verhoogde bloedglucose met insulinetoediening. Bij gekende diabetici kunnen soms veel hogere dosissen dan anders nodig zijn.

*corrigeren van laag kaliumgehalte: enkel indien dit wordt vastgesteld met bloedname: Dit kan peroraal met ultra-K (kaliumgluconaat): Meng de inhoud van een soeplepel in een glas water of fruitsap; in te nemen tijdens de maaltijd. De aanbevolen dosering is 3 tot 4 soeplepels per dag tot het kaliumverlies is hersteld.

*slaapmedicatie indien slapeloosheid optreedt

*antibiotica: Het doel is om secundaire bacteriele infecties tegen te gaan. Niet geindiceerd bij milde tot matige gevallen. Is geindiceerd bij ernstig zieke patienten met beeld van pneumonie, overmatige fluimen,COPD, corticoidgebruik. De keuze van antibiotica is vooral quinolones, 2e en 3e generatie cephalosporines, beta lactamasi inhibitoren 

*behandeling van secundaire fungeale infecties: anti-fungale therapie zoals voriconazole, posaconazole of echinocandine. Indicatie enkel onder volgende omstandigheden:

-meer dan 7 dagen innemen van glucocorticoiden

-beeld van agranulocytose

-pat met COPD en positieve culturen op aspergillus op bronchusaspiraat

-postieve GM test in het bloed (galactomannan)

*plasma therapie: Momenteel in USA gangbaar. In Europa traag beginnend als therapievorm. Nog niet breed beschikbaar.

DEZE LIJST VAN BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN IS NIET LIMITATIEF EN ENKEL INFORMATIEF. HET VERVANGT GEEN MEDISCH ADVIES DOOR UW ARTS!

 

BRONNEN:

*Aanvraagformulier voor machtiging tot vergoeding zuurstof bij acute hypoxemie op korte termijn: via de link: https://www.oxycure.be/wp-content/uploads/2017/08/SSPEC10-Aanvraag-voor-... 

*Tingbo Liang, Handbook of Covid-19 prevention and treatment march 2020. Online via de link:

https://www.researchgate.net/publication/339998871_Handbook_of_COVID-19_Prevention_and_Treatment

 

*Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2):  https://swab.nl/nl/covid-19

 *NHG-Richtlijnen Covid-19 https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19 en https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19#samenvatting-richtlijne...

 *https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

 *https://www.idsociety.org/COVID19guidelines

 *  WHO Solidarity Trial Consortium. Repurposed Antiviral Drugs for Covid-19 — Interim WHO Solidarity Trial Results. Online op 02/12/20. Doi: 10.1056/NEJMoa2023184  Voor de Supplementary Appendix, klik hier

*  Harrington DP, Baden LR en Hogan JW. A Large, Simple Trial Leading to Complex Questions. Editorial. Online op 02/12/20. Doi: 10.1056/NEJMe2034294

*  Beigel JH, Tomashek KM et al. (for the ACTT-1 Study Group Members) Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. N Engl J Med 2020;383:1813-26. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764, met editoriaal (DOI: 10.1056/NEJMe2018715)

*  The RECOVERY Collaborative Group. Lopinavir–ritonavir in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet 2020;396:1345-52 (Doi: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32013-4/fulltext)

*  Update on remdesivir - EMA will evaluate new data from Solidarity trial. Website EMA, bericht van 20/11/20

*  Rchwerg B, Agoritsas et al. Rapid Recommendations. A living WHO guideline on drugs for covid-19. BMJ 2020;370:m3379 (Doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3379)

Voeg een nieuwe reactie toe

Login of registreer om te kunnen reageren